Karuzela Karuzela Karuzela
Zdjęcie wydarzenia

Wielki Czwartek to dzień, w którym Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty: Eucharystię i kapłaństwo. Przekazał nam również nowe przykazanie miłości - „Miłujcie się wzajemnie, jak Ja Was umiłowałem”. Na zakończenie uroczystej Mszy świętej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Kaplicy Adoracji - Ciemnicy.

Dzisiaj zapraszamy na osobistą adorację do 22.00.

W Wielki Piątek od 8.00 do 17.00.

Pamiętajmy o ograniczeniach liczby osób w kościele.

Drzwi kościoła są otwarte od strony OSP.

Zobacz galerię
Zdjęcie wydarzenia

Zachęcamy do pobrania materiałów do przeżycia Triduum Paschalnego w gronie rodziny

Święte Triduum Paschalne przeżywane w rodzinie
Zdjęcie wydarzenia

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane".

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja.

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Zdjęcie wydarzenia

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi praktykowania nabożeństwa pierwszych piątków miesiąca, zwłaszcza przez dzieci i młodzież, należy wiernym wyjaśnić, że w związku z epidemią i wprowadzonymi restrykcjami, ciąg dziewięciu pierwszych piątków zostaje zawieszony na liczbie do tej pory odprawionych przez każdego z praktykujących to nabożeństwo. Zostanie on wznowiony i będzie mógł być kontynuowany po ustaniu siły wyższej, która go przerwała. Należy także przypomnieć, że istotą tego nabożeństwa jest przyjęcie sakramentalnej Komunii Świętej a nie sam fakt przystąpienia do spowiedzi.

Zdjęcie wydarzenia

Drodzy Parafianie.

Na naszych oczach dzięki mass-mediom rozgrywa się dramat Europy i świata. Szczególnie poruszające sią obrazy i informacje z Włoch, Hiszpanii i całego zachodniego świata. Widzimy, że nawet rozwinięte kraje, dużo bogatsze od Polski nie dają sobie rady z tą tragedią. Choroba dotyka zwykłych ludzi ale także premierów, ministrów i także koronowane głowy. Wczorajsze nabożeństwo na placu Św. Piotra z udziałem papieża Franciszka, uświadomiło nam, że świat w którym żyjemy jest nie tylko chory przez pandemię, ale także ludzki grzech. W Polsce nie mamy jeszcze dziesiątków tysięcy zakażonych i tysięcy zmarłych. To dzięki szybkim decyzjom naszych władz i odpowiedzialności Polaków, którzy pozostali w domach. Ufamy, że Bóg nas nie opuści, a dzięki naszym modlitwom uchroni nas od zarazy, głodu, wojny i ognia. Bardzo proszę członków Żywego Różańca o codzienną modlitwę w intencji ustania zarazy.

Na czas epidemii ksiądz Biskup Ordynariusz udzielił dalszej dyspensy od udziału w niedzielnej Mszy Św. Udzielił też następujących wskazówek co do spowiedzi:

„Duszpasterze winni zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się z prośbą o spowiedź. Należy udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, poprzez który można umówić się z duszpasterzem na indywidualną spowiedź.

Spowiedź winna mieć miejsce w osobnych pomieszczeniach, umożliwiających sprawowanie sakramentu z zachowaniem większej odległości między penitentem a spowiednikiem,

Wiernych należy pouczyć o treści przykazań kościelnych: 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty; 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą. Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca 1985 r. okres, w którym jest możliwe wypełnienie 3. Przykazania kościelnego trwa od Środy Popielcowej do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej. W tym roku do 7 czerwca.

Ponadto należy pouczyć wiernych, że ten, kto nie będzie się w stanie wyspowiadać w tym czasie, po wzbudzeniu aktu żalu doskonałego może przystąpić do Komunii Świętej pod dwoma warunkami: 1) przystąpi do spowiedzi indywidualnej jak najszybciej będzie to możliwe; 2) nie pozostaje w karach kościelnych ani nie trwa z uporem w jawnym grzechu ciężkim, czyli spełnia wymogi uzyskania rozgrzeszenia [kan. 915 i 916 KPK].

Po ustaniu epidemii we wszystkich parafiach zorganizować należy spowiedzi parafialne.”

Nasze konfesjonały w kościele nie zapewniają bezpiecznej formy spowiedzi. Dlatego dla tych, którzy o to poproszą uruchomiliśmy dwa stanowiska odpowiadające wymogom przedstawionym przez Księdza Biskupa; w zakrystii i w domu katechetycznym. Proszę więc umawiać się telefonicznie na spowiedź, tym bardziej, że ostatnie obostrzenia (tylko dwie osoby razem oraz 5 osób w kościele) bardzo łatwo złamać. Tych, którzy zdecydują się na spowiedź prosimy, aby nie odkładali jej do Wielkiego Tygodnia.

Ks. Proboszcz (17) 77 26 406 lub 783 982 461, kancelaria@parafiawysokaglogowska.pl

Ks. Wikariusz 793 333 760, arkadiuszpuzio@wp.pl

Msze Św. w tygodniu będą o 7.30 i 18.00. Zapraszamy tych, których intencja jest wyszególniona ; rano od poniedziałku do soboty za Bronisławę Krzyśko wieczorem od poniedziałku do czwartku za Marię Furman, w piątek za Franciszka Ślęzaka, w pierwszą sobotę od grupy modlitewnej w intencji Parafii i Ojczyzny o ustanie zarazy. W niedzielę o 7.00 za Katarzyna Wawrzyniec, Tadeusz Stanisław Franciszek Ślęzak, o 9.00 za Kunegundę Węglowską w 4 rocznice śmierci, o 11.00 za Stanisława Poźniaka i o 16.00 za Bronisławę Krzyśko od wnuka Andrzeja. Intencje będą też wywieszone na tablicy ogłoszeń.

W tygodniu od 8.00 do 17.00 świątynia będzie otwarta do prywatnego nawiedzenia. Prosimy jednak, aby przestrzegać przepisów sanitarnych, nie przebywać powyżej pięciu osób i zachowywać odstęp miedzy sobą (2m).

Zachęcamy do udziału w rekolekcjach i Mszach Św. oraz nabożeństwach pasyjnych za pośrednictwem Radia Via lub innych stacji.

Transmisja nabożeństwa Drogi Krzyżowej

Piątek godz. 17.30 z kościoła Św. Krzyża w Rzeszowie

Transmisja nabożeństwa Gorzkich żali

Niedziela godz. 17.00 z kościoła Św. Krzyża w Rzeszowie

Rekolekcje od 29 marca do 1 kwietnia

Transmisja z Bazyliki oo. Bernardynów w Rzeszowie Mszy świętych z naukami rekolekcyjnymi, niedziela godz. 12.00, poniedziałek, wtorek, środa godz. 18.00. Rekolekcje głosić będzie O. Cyprian Moryc OFM

Kochani.

Wszystko wskazuje na to, że Wielki Tydzień będzie cichy, bez adoracji, święceń palm i pokarmów na stół wielkanocny, procesji, wart przy grobie. Miejmy nadzieje w Bożym Miłosierdziu. Niech ten szczególny czas uświadomi nam, że pielgrzymami tylko jesteśmy tu na ziemi i nasza Ojczyzna jest w niebie. Proszę was, abyście na siebie uważali. Osoby starsze, chore, dzieci niech bezwzględnie pozostają w domu. Pozostali tylko w wyjątkowych potrzebach. Pozostań w domu, który na ten czas, stanie się domowym kościołem. Codziennie polecamy Was Panu Bogu w Mszach świętych, które odprawiamy nie tylko w zamówionych intencjach, ale także za całą wspólnotę. Czujemy Waszą duchowa obecność. Paradoksalnie widok pustej świątyni nie zasmuca w czasie pandemii Waszych Duszpasterzy, lecz daje nadzieję, że za pewien czas, Bogu wiadomym, znów wszyscy razem spotkamy się w kościele. Wyrażamy wdzięczność całej Służbie Zdrowia za bohaterską walkę z zarazą. Otoczmy lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarki, salowe i cały personel szpitali naszymi modlitwami. Pamiętajmy o odpowiedzialnym zachowaniu w szpitalach, wzywając karetkę. Zawsze należy powiadamiać, czy był kontakt z kimś, kto mógł być zakażony koronawirusem Pomagajmy sobie wzajemnie. Panu Bogu polecamy wszystkie służby; Policję, Wojsko, Wolontariuszy, Caritas, Pracowników MOPS, Strażaków. W nawiązaniu do ostatnich wydarzeń z naszej miejscowości prosimy również, aby nie wypalać traw, bo zazwyczaj kończy się to pożarami.

Na koniec chce powiadomić, że trwają prace aby z naszej świątyni można było transmitować drogą internetową obraz z Mszy Świętych i nabożeństw.

Pozdrawiamy Was Kochani Parafianie.

JEZU TY SIĘ TYM ZAJMIJ.

Zdjęcie wydarzenia

DYSPENSA

W związku z istniejącym niebezpieczeństwem epidemii oraz po wprowadzeniu prawnych ograniczeń przez władze państwowe, stosownie do kan. 87 §1, 1247 oraz 1248 §2 KPK udzielam dyspensy od obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i inne święta nakazane dla wszystkich Diecezjan oraz wiernych przebywających na terytorium Diecezji Rzeszowskiej.

Dyspensa ma zastosowanie od dnia 28 marca 2020 r. aż do odwołania. Osoby korzystające z tej dyspensy są obowiązane w sumieniu do uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Wszystkich zachęcam do pogłębionej, osobistej i rodzinnej modlitwy w tym okresie.

Modlitwą obejmuję całą Diecezję - kapłanów, osoby życia konsekrowanego oraz wiernych świeckich i wszystkim z serca błogosławię.

Bp Jan Wątroba

Zdjęcie wydarzenia

W czasie zagrożenia epidemicznego zachęcamy do korzystania z oferty mediów katolickich i pozostałych mediów, które na swoich antenach mają bogatą ofertę transmisji Mszy św. Prezentujemy tylko część z licznych propozycji.

MSZE ŚW. W TELEWIZJI

NIEDZIELE:

7.00 TVP 1 transmisja z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

9.00 POLSAT NEWS transmisja z Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie

9.30 TV TRWAM transmisja z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze

10.30 POLSAT RODZINA transmisja Mszy św. dla dzieci z Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie

11.00 TVP 1 transmisja z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

11.00 TVN 24 transmisja z kościoła seminaryjnego w Warszawie

13.00 TVP POLONIA transmisja z Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Pratulinie (22 marca)

DNI POWSZEDNIE:

7.00 TVP1 transmisja z Bazyliki Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach

13.30 TV TRWAM transmisja z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze

20.00 TVP3 transmisja z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze

MSZE ŚW. W RADIU

KATOLICKIE RADIO VIA (103, 8 FM i 94, 9 FM)

Niedziele:

9.00 transmisja Mszy św. z katedry rzeszowskiej

12.00 transmisja Mszy św. z Bazyliki Mniejszej ojców bernardynów w Rzeszowie

Dni powszednie:

18.00 Msza św. z kościoła św. Krzyża w Rzeszowie (poniedziałek, czwartek, piątek) i z Bazyliki Mniejszej ojców bernardynów w Rzeszowie (wtorek, środa i sobota)

W okresie Wielkiego Postu na antenie Katolickiego Radia VIA:

W niedziele o godz. 17.00 transmisja Gorzkich Żali z kościoła św. Krzyża w Rzeszowie

W piątki o godz. 17.30 nabożeństwo Drogi Krzyżowej z kościoła św. Krzyża w Rzeszowie

Ponadto codziennie na antenie Katolickiego Radia VIA:

5.30 Godzinki o Męce Pańskiej (w soboty i niedziele o godz. 6.30), 6.00 modlitwy poranne (w soboty i niedziele o godz. 7.00), 12.00 Anioł Pański, 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, 20.30 Różaniec

ROZGŁOŚNIE OGÓLNOPOLSKIE

Msze św. w niedziele:

7.00 Radio MARYJA transmisja Mszy św. z Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu

9.00 Polskie Radio, Program Pierwszy transmisja Mszy św. z Bazyliki św. Krzyża w Warszawie

19.00 Polskie Radio, Program Pierwszy transmisja Mszy św. z Bazyliki św. Krzyża w Warszawie

Od 20 marca w Programie Pierwszym Polskiego Radia transmisja Drogi Krzyżowej o godz. 18.30

Zdjęcie wydarzenia

Dnia 11 marca br. odbyło się bierzmowanie w kościele parafialnym w Głogowie Małopolskim. Celebracji przewodniczył i bierzmowania udzielił J. E. ks. bp. Edward Białogłowski. Kilka dni wcześniej odbyło się przyjęcie krzyży przez młodzież klasy VIII.

Zobacz galerię
Zdjęcie wydarzenia

W dniu chorych polecaliśmy Matce Bożej z Lourdes chorych, starszych, cierpiących z naszej parafii.

Zobacz galerię

7 czerwca 2020 Niedziela. Uroczystość Najświętszej Trójcy

Aktualnie: 17

Razem: 588131

Polecamy strony

KEP Diecezja Rzeszowska Dom diecezjalny TABOR Radio Via Ruch Światło-Życie wiara.pl Stacja 7 Adonai Deon