PIERWSZE CZYTANIE

2 Kor 9, 6-11 Zachęta do hojności

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.
A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki według tego, co jest napisane: «Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki».
Ten zaś, który daje nasienie siewcy, i chleba dostarczy ku pokrzepieniu, i ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. Wzbogaceni we wszystko, będziecie pełni wszelkiej prostoty, która składa przez nas dziękczynienie Bogu.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 9 (R.: por. 1a)

Błogosławiony, kto się boi Pana.

Błogosławiony człowiek, który boi się Pana *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.

Błogosławiony, kto się boi Pana.

Rozdaje i obdarza ubogich, *
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze,
wywyższona z chwałą *
będzie jego potęga.

Błogosławiony, kto się boi Pana.

Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, *
a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.
On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.

Błogosławiony, kto się boi Pana.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 14, 23

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mt 6, 1-6. 16-18 Dobre uczynki pełnić w ukryciu

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».

Oto Słowo Pańskie.

Karuzela Karuzela Karuzela

Przeżywamy Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Dzisiaj Odpust w Głogowie Młp.

Bóg Zapłać za składkę remontową.

W poniedziałek od 17.15 spowiedź dla dzieci i młodzieży przed zakończeniem roku szkolnego.

W poniedziałek 16.30 zbiórka DSM

W poniedziałek 18.30 zbiórka LSO

We wtorek o 18.30 spotkanie Grupy Uwielbienia

W poniedziałek po wieczornej Mszy Św. zapraszamy dziewczynki z klasy II, III i IV na próbę sypania kwiatków. Proszę wyznaczone starsze dziewczęta z DSM-u o przeprowadzenie próby i opiekę nad swoimi młodszymi koleżankami w czasie procesji Bożego Ciała.

W środę Msza Św. na zakończenie roku o godzinie 8.30.

W czwartek Uroczystość Bożego Ciała. Msze Św. będą o 8.00, 10.00 z procesją oraz o 16.00. Porządek procesji; Krzyż , ministranci , chorągwie, figury, feretrony, dziewczynki sypiące kwiaty, baldachim. Prosimy o głośny śpiew i modlitwę w czasie procesji. O godzinie 19.00 organizatorzy zapraszają na Koncert Jednego Serca Jednego Ducha w Parku Sybiraków na os. Baranówka w Rzeszowie.

Od piątku porządek Mszy Św. wakacyjny. W piątek i sobotę Msze Św. tylko wieczorem o godzinie 18.00. Zachęcamy do udziału w procesji oktawy Bożego Ciała. Procesja w przyszłą niedzielę będzie po sumie o godzinie 11.00.

Różaniec odmawia róża Św. Judy Tadeusza.

Dziękujemy za sprzątanie świątyni . W tym tygodniu prosimy: Anna Poźniak, Tadeusz Pudło, Gutkowska Halina, Gaweł Krystyna, Brudz Krystyna

Proszę o przygotowanie ołtarzy na Boże Ciało rodziny z następujących numerów;

I. 344, 343,342,341,341a,339,340,338,337,336,333,334,334a,332c,335a

II. ul. Stalowa oraz, 331, 328,326a 325. 324, 323,322b, 322c, 322,321,321,320

III. 319,319a,318,317,316,315,315, 316c, 316d, 316e,315a,312,303,303,310,309,308,

IV. 307,306,305,305a,304,304a,300/1, 300/2, 300/4, 296, 298, 291, 294a, 294, 293, 288, 286, 282, 284b, 284a, 286a,b, 286, 287.

19 czerwca 2019 Środa. Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Romualda, opata

Aktualnie: 1

Razem: 272739