Karuzela Karuzela Karuzela
Zdjęcie wydarzenia

Kochani Parafianie.

W naszej świątyni od kilku lat trwają prace remontowe. Dzięki Waszej ofiarności oraz sponsorom i przyjaciołom z poza parafii dokonaliśmy wielu wspaniałych rzeczy wewnątrz i na zewnątrz kościoła. Wśród wielu prac przywróciliśmy pierwotny kształt prezbiterium. Znikły niepotrzebne schody, zwiększyło się miejsce sprawowania kultu Bożego. Obawy, że ołtarz i kapłan sprawujący Najświętszą Ofiarę będzie mniej widoczny okazały się bezpodstawne. Ukoronowaniem prac w prezbiterium będzie nowy ołtarz, który swoją architekturą oraz rozmiarami będzie przypasowany do obecnego stanu rzeczy. Dawny ołtarz zostanie wykorzystany w kaplicy cmentarnej lub na ołtarzu polowym.

W ostatnim czasie mieliśmy wiele trudności z udziałem w Mszy Świętej. Szczególnie bolesny był czas Triduum Paschalnego i Wielkanocy, kiedy obostrzenia władz sanitarnych nie pozwoliły bardzo wielu wiernym uczestniczyć w tym najświętszym wydarzeniu naszego zbawienia. Nawet zrozumienie tej sytuacji nie ukoiło bólu i żalu wiernych i kapłanów muszących sprawować święte obrzędy w pustych kościołach. Warto zapytać w tej chwili, skąd ten ból i tęsknota Gromadzimy się w naszych świątyniach głównie na Eucharystię, której najistotniejsza część czyli przemiana wina i chleba w Ciało i Krew Pańską dzieje się na ołtarzu. Ołtarz jest sercem kościoła, który został wzniesiony, aby to serce, ten skarb chronić. Patrząc na gesty w trakcie liturgii widzimy jak ważny jest ten element świątyni. Na początku i końcu każdej Eucharystii jest całowany przez celebransa, okadzany, służba liturgiczna przechodząc obok ołtarza składa mu pokłon. W kontekście niedawno obchodzonego Wielkiego Piątku warto przypomnieć sobie największą prawdę, że ołtarz to Krzyż Chrystusa na którym codziennie składa bezkrwawą ofiarę za zbawienie świata, w intencjach które Mu powierzamy; za naszych zmarłych, o błogosławieństwo na nowej drodze życia, o deszcz i wielu innych intencjach, które przy ołtarzu wznosimy do Boga.

W tej chwili Najświętszą Ofiarę sprawujemy przy ołtarzu prowizorycznym, niegodnym tak wielkiego wydarzenia zbawczego, jakim jest ofiara Mszy Świętej. . Ale wiemy, że i Chrystus umierał nie na lakierowanym krzyżu lecz na surowych, żle ociosanych kawałkach drzewa, które w końcu przyniosły światu nadzieje życia wiecznego. W najbliższych dniach stanie w naszej świątyni ołtarz godny tych wielkich wydarzeń, które się na nim uobecniają.

Prezentujemy Wam Czcigodni Parafianie CEGIEŁKĘ z zdjęciem nowego ołtarza. Ośmielam się prosić dla Pana Jezusa o ofiarę na ten cel. Mam pewność, że nie zawiodę się na Waszej Ofiarności. Można także wpłacając do banku na konto parafialne z dopiskiem „na ołtarz.” Nr konta 60915900002001001028340001

Wiem, że z powodu pandemii w wielu domach mogło zabraknąć pracy a więc także i możliwości wsparcia tego zbożnego dzieła. Dlatego proszę wszystkich tych, którzy nie mogą pomóc materialnie o modlitwę w intencji naszych prac i w intencji ofiarodawców.

Zdjęcie wydarzenia

KOMUNIKAT DODATKOWY KURII DIECEZJALNEJ W RZESZOWIE

W związku ze zniesieniem przez Rząd RP z dniem 30 maja br. kolejnych ograniczeń związanych z obowiązującym prawnie stanem epidemii postanawia się co następuje:

1. W kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego zniesiony zostaje limit osób , z zachowaniem obowiązku zasłaniania ust i nosa przez uczestników z wyjątkiem sprawujących liturgię. Osoby uczestniczące na otwartej przestrzeni są zwolnione z obowiązku zasłaniania ust i nosa pod warunkiem zachowania 2 metrów dystansu od kolejnej osoby.

2. Z dniem 6 czerwca 2020 r. zostaje odwołana dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Informację powyższą należy podać do wiadomości wiernym we wszystkich kościołach i kaplicach w niedzielę 31 maja br. (Uroczystość Zesłania Ducha Świętego) oraz za pomocą dostępnych środków przekazu. Warto również przypomnieć wiernym zapis z Katechizmu Kościoła Katolickiego (nr 2181): Eucharystia niedzielna uzasadnia i potwierdza całe działanie chrześcijańskie. Dlatego wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki.

3. Zniesienie limitu liczby uczestników dotyczy również uroczystości pogrzebowych. Należy pamiętać, że podczas procesji żałobnej, która odbywa się już w przestrzeni publicznej, obowiązują odrębne przepisy. Zgodnie z nimi w kondukcie pogrzebowym może brać udział do 150 osób, które zwolnione są z zasłaniania ust i nosa, o ile zachowają 2-metrowy dystans od innych. Jeśli nie są w stanie zachować takiego dystansu mają nadal obowiązek zasłonienia ust i nosa.

4. Od 31 maja br. można przywrócić sposób celebrowania pogrzebów sprzed stanu epidemii . Zatem dozwolone jest odprawianie pogrzebu z trumną (urną) w kościele a następnie na cmentarzu, z zachowaniem powyższych rygorów.

5. W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (11 czerwca br.), dopuszcza się zorganizowanie tradycyjnej procesji eucharystycznej, jednak z zachowaniem obowiązującego limitu 150 osób, mogących przebywać w przestrzeni publicznej. Limit ten nie obowiązuje, jeżeli procesja zostanie zorganizowana całkowicie i wyłącznie na terenie kościelnym. Uczestnicy są wówczas zobowiązani do zasłaniania ust i nosa lub utrzymywania dystansu 2 metrów od kolejnej osoby.

6. Przywrócona zostaje praktyka odwiedzin chorych w ich domach z racji I piątku miesiąca . W związku z tym należy tę wiadomość przekazać w ogłoszeniach duszpasterskich, a w rozmowie telefonicznej z zainteresowanymi chorymi czy ich rodzinami ustalić szczegóły dotyczące tej posługi sakramentalnej.

7. Należy przypomnieć wiernym, że w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej kończy się okres spowiedzi i komunii wielkanocnej.

Ks. Piotr Steczkowski

Kanclerz kurii

Zdjęcie wydarzenia

Zachęcamy do śpiewania litanii do Matki Bożej przy domowych lub przyrożnych kapliczkach.

Zobacz galerię
Zdjęcie wydarzenia

W Wigilię Zesłania Ducha Świętego 30 maja odbędzie się w naszej parafii kolejny wieczór uwielbienia. Rozpoczniemy Eucharystią o godz.20.00, następnie kontynuacja katechez pt. Jak przeżywać Eucharystię? - tym razem omówimy Liturgię Eucharystyczną, a następnie modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. Tym razem będzie miała ona formę modlitwy o Dary Ducha Świętego. Na koniec indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Zapraszamy.

Zdjęcie wydarzenia

Od poniedziałku 11 maja wprowadzamy w naszym kościele nowy sposób liczenia dopuszczalnej liczby osób mogących jednocześnie uczestniczyć we Mszy świętej. Przed drzwiami należy pobrać kartonik z numerem, zostawić za drzwiami i usiąść we wskazanym na kartoniku miejscu. Niebieski wyznaczone ławki w kościele, zielony fatima (pomieszczenie naprzeciw zakrystii) oraz czerwony przedsionki. Jeżeli skrzynka przed drzwiami jest pusta, nie można już wejść do kościoła.

Zobacz galerię
Zdjęcie wydarzenia

W dniu 3 maja br. o godzinie 11.30 została odprawiona Msza św. w intencji Ochotniczej Straży Pożarnej naszej miejscowości. Uroczystość związana była z obchodami ku czci św. Floriana, patrona strażaków.

Zobacz galerię
Zdjęcie wydarzenia

W trzecim dniu Triduum Paschalnego przeżywaliśmy najbardziej uroczystą i rozbudowaną liturgię w ciągu całego roku liturgicznego - Wigilię Paschalną. Jest ona centralnym momentem Triduum Paschalnego i całego roku liturgicznego , najważniejszym wyrazem liturgicznej celebracji Misterium paschalnego . Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się wieczorem lub w nocy. Składa się z czterech liturgii: światła, słowa, chrzcielnej oraz Eucharystycznej. W czasie liturgii światła został przyozdobiony i zapalony Paschał - symbol Chrystusa, który rozprasza ciemności, daje światło i nadzieję. Liturgia słowa była swoistym skrótem historii zbawienia ludzkości. Była pięknym pokazaniem w jaki sposób Bóg stwarza, daje życie, wybawia i opiekuje się człowiekiem i daje nadzieję przez Zmartwychwstanie Syna Bożego. W czasie liturgii chrzcielnej odnowiliśmy przyrzeczenia chrztu. Ostatnią częścią była liturgia Eucharystyczna, w czasie której Chrystus złożył siebie Bogu Ojcu w ofierze, dał nam swoje Ciało do spożycia i błogosławił nam na dzieło głoszenia tych prawd w codzienności.

Zobacz galerię
Zdjęcie wydarzenia

„Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”

Św. Jan Paweł II

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary w moc Chrystusa i pomoc drugiego człowieka.

Życzymy, aby Zmartwychwstanie Jezusa napełniło Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Wasi Duszpasterze

Ks. Zbigniew Gargaś

Ks. Arkadiusz Puzio

Zdjęcie wydarzenia

Drugi dzień Triduum Paschalnego koncentruje się wokół Męki Pana Jezusa. W skład Liturgii tego dnia wchodzą: Liturgia słowa, Modlitwa Powszechna, Adoracja Krzyża, Komunia święta oraz przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.

Adoracja dzisiaj do godz.22.00

W Wielką Sobotę od 8.00 do 17.00

Pamiętajmy o ograniczeniach dotyczących ilości osób w kościele.

Zobacz galerię

7 czerwca 2020 Niedziela. Uroczystość Najświętszej Trójcy

Aktualnie: 13

Razem: 588052

Polecamy strony

KEP Diecezja Rzeszowska Dom diecezjalny TABOR Radio Via Ruch Światło-Życie wiara.pl Stacja 7 Adonai Deon